จิ้งจกหน้าหวาน http://angelsandy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=03-06-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=03-06-2009&group=12&gblog=1 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภทโดยวิธีการหาคำตอบแบบสุ่มจากการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลทางสถิติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=03-06-2009&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=03-06-2009&group=12&gblog=1 Wed, 03 Jun 2009 11:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=5 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนแปด x 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=5 Sat, 16 May 2009 0:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=4 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนแปด x 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=4 Sat, 16 May 2009 1:03:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=3 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนแปด x 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=3 Sat, 16 May 2009 13:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=2 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนแปด x 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=2 Sat, 16 May 2009 0:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=1 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนแปด x 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=16-05-2009&group=11&gblog=1 Sat, 16 May 2009 0:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=2 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[การทานอาหารนอกบ้าน: การสั่งอาหารอย่างชาญฉลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=2 Wed, 11 Feb 2009 14:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=1 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[สูตรการทำสปาแบบโรแมนติคๆ ที่บ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=11-02-2009&group=10&gblog=1 Wed, 11 Feb 2009 14:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=20-08-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=20-08-2009&group=9&gblog=1 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้ายบ้านแล้วจ้ะ >> http://happysandy.wordpress.com/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=20-08-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=20-08-2009&group=9&gblog=1 Thu, 20 Aug 2009 21:53:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=07-02-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=07-02-2009&group=3&gblog=3 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Mao Tse Tung and the Great Proletarian Cultural Revolution]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=07-02-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=07-02-2009&group=3&gblog=3 Sat, 07 Feb 2009 13:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=2 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Who is Hank Aaron?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=2 Sun, 06 May 2007 13:19:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=1 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Who is Alex Rodriguez?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=06-05-2007&group=3&gblog=1 Sun, 06 May 2007 13:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=14-11-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=14-11-2005&group=2&gblog=7 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Goodyear: The Aquatred Launch]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=14-11-2005&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=14-11-2005&group=2&gblog=7 Mon, 14 Nov 2005 17:43:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=2&gblog=6 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[raising your return on innovation investment + innovation's new performance standard]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=2&gblog=6 Sat, 12 Nov 2005 21:38:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=5 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Can these strategies help 7-11 compete with Lotus Express successfully]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=5 Sat, 26 Nov 2005 18:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=4 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Can Twin Lotus be successful in beauty segment ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=4 Sat, 26 Nov 2005 18:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=3 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[The ‘sport marketing’ strategy of Vitamilk ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=3 Sat, 26 Nov 2005 18:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=2 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Strategies to boost Lotus’s sales up]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=2 Sat, 26 Nov 2005 18:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=1 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Oishi’s smartcard with ‘Spider marketing’ strategy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=26-11-2005&group=2&gblog=1 Sat, 26 Nov 2005 17:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=19-05-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=19-05-2009&group=1&gblog=3 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[Mr. TIM WOODS คุณสูญเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=19-05-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=19-05-2009&group=1&gblog=3 Tue, 19 May 2009 11:22:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=04-02-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=04-02-2009&group=1&gblog=2 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาทของเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารด้านโลจิสติกส์ ในการส่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=04-02-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=04-02-2009&group=1&gblog=2 Wed, 04 Feb 2009 13:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=1&gblog=1 http://angelsandy.bloggang.com/rss <![CDATA[The Theoretical and Practical Study of Management Support Systems]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=angelsandy&month=12-11-2005&group=1&gblog=1 Sat, 12 Nov 2005 21:47:30 +0700